Soortenlijst


De afbeeldingen zijn, met toestemming van de auteur, ontleend aan het boek PRACHTVINKEN IN BEELD van Tony Jochem.

De foto's, tekeningen en computeranimaties op deze en alle andere webpagina's van deze website zijn eigendom van:
Pieter van den Hooven, Mike Fidler, Tony Jochem, Howard Robinson, Michael Agacki, Wim Koster, Jacob Hakvoort, Theo Helmink, Ton de Munnik, Betty van Hof-Wever, Dennis de Jonge, Bonne Weuring en Rudy Vansteenhuyse. Deze afbeeldingen mogen zonder schriftelijke toestemming van de auteurs niet verder worden gebruikt.


Meesastrilden

Streepastrilden

Zaadkrakers

Amadines

Lonchura's - Ekstertjes

Lonchura's - Overig

Serinus soorten


Leigrijze druppelastrilde

---------------------------