Lid worden


Hoe kan ik lid worden?

U kunt zich aanmelden als lid door het juiste aanmeldingsformulier (afhankelijk van het land waar u woonachtig bent) dat u hieronder kunt downloaden, in te vullen, te ondertekenen en per POST of per mail na inscannen (wij hebben uw handtekening nodig) op te sturen naar A. Strijker, Stationsstraat 7, 3371 AX Hardinxveld-Giessendam, of na inscannen per mail naar: ledenadmin@scapnl.com.

U kunt alleen lid worden als u toestemming geeft tot het automatisch afschrijven van uw contributie.
Daartoe dient u het juiste machtigingsformulier, dat u tegelijk downloadt met het inschrijfformulier, ook in te vullen, te ondertekenen en op te sturen, of per mail naar Adriaan Strijker (zie boven).

Lid worden kan per 1e van de maand.
De contributie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en weergegeven in onderstaande tabel.

Contributie Papieren clubblad Digitaal clubblad
Lid (Nederland woonachtig) €24,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €19,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Jeugdlid * €7,50 + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €7,50 + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Gezinslid ** - €10,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Lid (Buitenland woonachtig) €32,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €19,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50

*  Stemrecht voorbehouden aan volwassen leden
** Lid woont op hetzelfde adres als het hoofdlid (volwassen lid) en heeft ook een eigen ringnummer.
    Hij/zij ontvangt een digitaal clubblad en kan ook meedoen aan de ScAP tentoonstelling, clubdagen en vergaderingen.
    Hij/zij heeft verder dezelfde rechten als het hoofdlid.

Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de contributie verrekend naar rato van de resterende maanden.

Bankgegevens: Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken: IBAN NL92INGB0004784926.

Inschrijfformulier downloaden (als u in Nederland woont)

Inschrijfformulier downloaden (als u in het buitenland woont)

---------------------------