Club Info


Het doel van de club

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft Afrikaanse prachtvinken te kweken, weet dat het moeilijk is. Speciale behandeling, voer en huisvesting blijken essentieel te zijn om een goede slagingskans te hebben. Omdat deze vogelgroep slechts door weinigen echt gekweekt wordt is van behandeling, het voer en de ideale huisvesting weinig bekend.

Het hoofddoel van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken is het bevorderen van de kweek van Afrikaanse prachtvinken om deze voor de avicultuur te behouden.
Om inteelt te vermijden is het van belang om vers bloed te krijgen. Voor iedere kweker niets nieuws, maar als de vogels bijna niet voorkomen, of als je zoveel mogelijk met eigen kweek vogels wilt werken, is het een ander verhaal. Ook de verkoop van eigen kweek vogels aan echte liefhebbers was een probleem, vaak verdwenen de vogels in de handel. Om vraag en aanbod te koppelen heeft de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken een forum gemaakt, waar u – als lid – online gebruik van kunt maken.

Vanwege de vogelgriep zijn er door de Europese Commissie met ingang van 1 juli 2007 vergaande maatregelen afgekondigd wat betreft de invoer van vogels van buiten de EU. Wildvangvogels mogen helemaal niet meer geïmporteerd worden. Er mogen alleen geringde vogels en dan nog alleen uit bepaalde landen en onder allerlei nadere beperkende voorwaarden worden ingevoerd. We zullen het dus in feite moeten doen met de nu aanwezige vogels in onze volières.


Clubblad

De Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken heeft een clubblad dat 4 x per jaar uitkomt. In dit blad staan niet alleen bestuurlijke zaken. In elk boekje wordt een Afrikaanse prachtvinkensoort uitvoerig beschreven en vertelt een lid over zijn/haar kweekervaringen met deze soort. Van die soort staat ook een kleurenfoto in het blad. Verder staan er kweekverslagen in van leden over andere soorten prachtvinken, tips voor de kweek en voeding en alles wat verder interessant is voor de kweker van prachtvinken.


Vogels aanschaffen

Vanwege de importmoeilijkheden is eigen kweek dus belangrijk. Door vogels bij elkaar te kunnen verkrijgen kan een soort behouden blijven voor onze hobby. Ook kennis van de kweek van de vogels en uitwisseling van deze kennis dragen bij aan het behoud van de soorten.

Op het gedeelte van deze site, dat alleen toegankelijk is voor leden van de ScAP, is er een forum waar u vogels kunt aanbieden/vragen/ruilen en informatie kunt uitwisselen.


Contactdagen

De leden van de Speciaalclub zijn over het hele land verspreid. Ook woont er een aantal leden in België/Frankrijk/Duitsland. Om al deze leden met elkaar in contact te laten komen, worden er per jaar 3 contactdagen georganiseerd. Deze contactdagen vinden plaats in het clubgebouw "Vogelzang" van de Soester vogelvrienden in het Desmond Tutu-centrum te Soest. Het adres is Molenstraat 8d, 3764 TG, Soest. Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan de van Goyenlaan (tussen de huisnummers 149 en 151). Ga voor een routebeschrijving naar www.soestervogelvrienden.nl en druk op de knop "Lokatie".

Op de eerste contactdag van het jaar, in februari/maart, wordt een vogelaarsdag gehouden, bedoeld om uw koppels compleet te maken, resp. uw overtollige vogels te verkopen/ruilen. Op de tweede contactdag in mei/juni wordt de jaarvergadering gehouden. Voor de derde contactdag, in september/oktober, wordt een spreker uitgenodigd die over voeding, verzorging en/of kweek van Afrikaanse prachtvinken vertelt. Vanaf 2012 organiseren we op deze dag onze eigen onderlinge tentoonstelling! Wat deze drie contactdagen met elkaar gemeen hebben is dat het altijd erg gezellig is. Er worden veel contacten gelegd met leden en wat zeker niet mag worden vergeten is dat het de ideale plaats is om vogels van eigenaar te laten verwisselen. Dit kunnen gekweekte vogels zijn of import, als de vogels maar behoren tot de Afrikaanse of Australische prachtvinken. We laten de Australische prachtvinken ook toe, omdat veel leden naast Afrikaanse, ook Australische prachtvinken houden. Bovendien hebben zij ongeveer dezelfde verzorging nodig als de Afrikaanse prachtvinken. De contactdagen zijn in principe vrij toegankelijk voor alle leden en adspirant leden die serieus prachtvinken willen gaan kweken.

De data van de contactdagen zijn:

Zaterdag 5 oktober 2024 - Tentoonstelling

Zaterdag 8 februari 2025 - Clubdag / vogelruildag
Zaterdag 17 mei 2025 - Clubdag / jaarvergadering
Zaterdag 4 oktober 2025 - Tentoonstelling

Op alle dagen: zaal open om 09.30 uur, aanvang om 10.00 uur.

Als u meedoet aan de Onderlinge TT van de ScAP, download dan de volgende benodigde documenten:

Onderlinge TT reglement
Onderlinge TT vraagprogramma
Onderlinge TT inschrijfformulier
Onderlinge TT handleiding inschrijfformulier


Club artikelen

De club stelt de volgende artikelen tegen kostprijs beschikbaar:

Opbergmappen voor clubbladen
De prijs hiervoor is € 5,00 per stuk, inclusief kosten. Alleen verkrijgbaar tijdens de contactdagen.

Daglicht TL lampen (alleen voor leden!)
Er is één sterkte verkrijgbaar, nl. 36 Watt (120 cm). De lampen zijn uitsluitend te verkrijgen tijdens de contactdagen en kosten € 9,50 per stuk.

Het is raadzaam om vantevoren even met Ton de Munnik te bellen. Dan weet u zeker dat de artikelen op de clubdag aanwezig zijn!


Ledenadministratie

U kunt zich aanmelden als lid door het juiste aanmeldingsformulier (afhankelijk van het land waar u woonachtig bent) dat u hieronder kunt downloaden, in te vullen, te ondertekenen en per POST/ of per mail na inscannen (wij hebben uw handtekening nodig) op te sturen naar A. Strijker, Stationsstraat 7, 3371 AX Hardinxveld-Giessendam, of na inscannen per mail naar: ledenadmin@scapnl.com.

U kunt alleen lid worden als u toestemming geeft tot het automatisch afschrijven van uw contributie.
Daartoe dient u het juiste machtigingsformulier, dat u tegelijk downloadt met het inschrijfformulier, ook in te vullen, te ondertekenen en op te sturen, of per mail naar Adriaan Strijker (zie boven).

Lid worden kan per 1e van de maand.
De contributie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en weergegeven in onderstaande tabel.

Contributie Papieren clubblad Digitaal clubblad
Lid (Nederland woonachtig) €24,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €19,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Jeugdlid * €7,50 + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €7,50 + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Gezinslid ** - €10,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50
Lid (Buitenland woonachtig) €32,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50 €19,- + eenmalig inschrijfgeld van €2,50

*  Stemrecht voorbehouden aan volwassen leden
** Lid woont op hetzelfde adres als het hoofdlid (volwassen lid) en heeft ook een eigen ringnummer.
    Hij/zij ontvangt een digitaal clubblad en kan ook meedoen aan de ScAP tentoonstelling, clubdagen en vergaderingen.
    Hij/zij heeft verder dezelfde rechten als het hoofdlid.

Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de contributie verrekend naar rato van de resterende maanden.

Bankgegevens: Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken: IBAN NL92INGB0004784926.

Inschrijfformulier downloaden (als u in Nederland woont)

Inschrijfformulier downloaden (als u in het buitenland woont)


Overige informatie

Wachtwoord voor de website vergeten? Bel Ton de Munnik op 0172-492091 of mail naar ahdemunnik@planet.nl.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Jobert Rijsdijk
tel: 06-24804418
e-mail: jobertrijsdijk@hotmail.com

Penningmeester en verzending clubblad:
Ton de Munnik
tel: 0172-492091
e-mail: ahdemunnik@planet.nl

2e Penningmeester:
Peter van den Heuij
tel: 06-30230073 (na 18.30 uur)
e-mail: petervandenheuij@chello.nl

Secretaris:
Ronnie Wilbers
tel: tel: 06-30995230 (na 18.00 uur)
e-mail: ronnie.petra@online.nl

Ledenadministratie:
Adriaan Strijker
tel: 06-83904057
e-mail: ledenadmin@scapnl.com

Redactie:
Hans van de Mortel
tel: -
e-mail: j.p.m.vande.mortel@ziggo.nl

Bestuurslid, TT's en lezingen:
Ramon Tajes
tel: 06-54272867
e-mail: r.tajes@ziggo.nl

TT's:
Jeffrey Kapteijn
tel: 033-4556423
e-mail: jeffreykapteijn70@gmail.com

Ereleden:
Theo Helmink
Tony Jochem
Ton de Munnik

Lid van verdienste:
Wim Koster

Algemeen e-mailadres van de ScAP: info@scapnl.com

Webdesign en beheer:
Automatiserings Adviesbureau Koster
W.J. (Wim) Koster
tel: 06-52094850
e-mail: webmaster@retsok.nl

Met vragen over de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken kunt u het best een mail sturen naar info@scapnl.com.

---------------------------