Tentoonstelling en lezingZaterdag 5 Oktober a.s. organiseert de Speciaalclub voor Afrikaanse Prachtvinken tijdens de keuring van haar ééndaagse vogeltentoonstelling een interessante lezing.

Datum:Zaterdag 5 oktober 2023
Aanvang:10.00 uur
Plaats: Clubgebouw Soester Vogelvrienden (gevestigd in het Desmond Tutu-centrum);
Molenstraat 8d, 3764 TG, Soest (http://www.soestervogelvrienden.nl/lokatie.htm)

Beste liefhebbers van Afrikaanse prachtvinken,

Op zaterdag 5 oktober houdt de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken van de NBvV haar jaarlijkse landelijke ééndaagse tentoonstelling in het club-gebouw "Vogelzang" van de Soester Vogelvrienden. In de ochtend zullen de ongeveer 150 ingezonden vogels worden gekeurd door terzake deskundige keurmeesters.

Tijdens deze keuring hebben wij voor de inzenders, maar zeker ook voor andere belangstellenden, een interessante lezing georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd.

En als u toch naar deze lezing komt, waarom blijft u dan niet gezellig even wat langer om vanaf ongeveer 13.00 uur de door onze leden met veel zorg en kunde gehouden en gekweekte Afrikaanse zaadeters te bewonderen? Vogels die vroeger in volières vaak heel gewoon waren en tegenwoordig om diverse redenen relatief zeldzaam zijn geworden.

Hopend u zaterdag 5 oktober te mogen ontmoeten,

Het bestuur van de ScAP