Het bestuur van de ScAP wenst iedereen
hele fijne feestdagen !
 


Prettige jaarwisseling en
een gelukkig nieuwjaar !
 

Welkom bij ScAP!


De Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken (ScAP) is in 1996 opgericht en is een speciaalclub van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Een aantal kwekers vond dat er meer met deze vogeltjes gekweekt moest worden om de Afrikaanse prachtvinken te behouden voor de avicultuur, vooral nu het importeren van vogels bijna onmogelijk is.

De speciaalclub is de thuisbasis van alle Afrikaanse prachtvinken soorten. Welke soorten dat zijn, kunt u vinden in de soortenlijst. De groep van de Afrikaanse prachtvinken is heel divers. Zo vallen niet alleen de kleine Goudbuikjes in deze groep, maar ook de veel grotere Roodborst zaadkrakers en de zachtvoeretende Grijskop astrilde.
 

 • Blauwborstastrilde (Blauwfazantje)
 • Goudbuikastrilde (Goudbuikje)
 • Donkerrode amarant
 • Senegal amarant (Vuurvink)
 • Geelbuikastrilde (Abessijnse groene astrilde)
 • Oranjekaakastrilde (Oranjekaakje)
 • Helena astrilde (Sint Helenafazantje)
 • Napoleonastrilde (Napoleonnetje)
 • Nonastrilde
 • Elfenastrilde
 • Cinderella astrilde (Cinderella zwartstaartje)
 • Jackson bergastrilde
 • Rode tijgerastrilde (Tijgervink)
 • Granaatastrilde
 • Purpergranaatastrilde
 • Bruine druppelastrilde
 • Leigrijze druppelastrilde
 • Rode druppelastrilde
 • Schlegel groene druppelastrilde
 • Angola blauwborstastrilde (Angola blauwfazantje)
 • Melba astrilde
 • Roodkop zaadkraker
 • Kwartelastrilde
 • Bruinrugekstertje
 • Groene tijgerastrilde (Groene tijgervink)
 • Senegal amarant (Vuurvink) pop
 • Zwartbuik amarant (Zwartbuik vuurvink)
 • Dufresne astrilde
 • Reichenow bergastrilde
 • Dybowski druppelastrilde
 • Dwergekstertje
 • Parelhalsamadine
 • Zilverbekje donkerbuik
 • Roodstaartastrilde (Blauwgrijs roodstaartje)

De ScAP geeft ook een clubblad uit met daarin de nodige informatie voor de kweek van de prachtvinken. Een belangrijk onderdeel van deze speciaalclub vormt de databank waarin leden vogels en informatie – online - uit kunnen wisselen. Aangezien de leden over het hele land verspreid zitten, vormen de contactdagen een ideale plek om vogels over te dragen en om andere leden te ontmoeten.

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden? Kijk op de Club-Info pagina of download direct het inschrijvingsformulier en misschien mogen we u dan op de volgende contactdag begroeten!